KMP Mysinge
Pelletskamin
Kontakta oss

KMP Mysinge

  • Skorrstensfri
  • 3,5-7kW

Kombineras med fördel med KMP Drag, Skorrstensfri pelletskamin.

Nya Mysinge är en utvecklad version av KMP:s klassiska trotjänare som fortfarande efter nära 25 år står och sprider värme i tusentals hem både i Sverige och andra länder.

Kaminen är utvecklad och tillverkas i Sverige och genomsyras av en genuin kvalitetskänsla. Kaminens har design och format som passar i de flesta hemmiljöer.
KMP Mysinge är en lättskött och exklusiv pelletskamin som ger mycket myskänsla och skön värme även i lite större villor.

KMP Mysinge är utvecklad för att fungera som en primär värmekälla. Den höga verkningsgraden i kombination med den automatiska driften gör att kaminen kan ersätta mer än 80% av uppvärmningen i en normal villa med t.ex. direktverkande el. Rumstemperaturen ställs enkelt in på manöverpanelen och vid termostatdrift tänds och släcks kaminen automatisk för att hålla inställd temperatur. Påfyllning av pellets sker ovanifrån via två låsbara luckor. Det rymliga förrådet gör att kaminen i ett normalt hus även vid kalla utetemperaturer brinner 1-2 dygn innan det är dags att fylla på igen.

Intelligent styrning

Den intelligenta styrningen består av en kontrollpanel med tryckkänslig färgdisplay som har inbyggt WiFi. Kaminen kan anslutas till det trådlösa hemmanätverket, och styras via webläsaren i mobil, padda eller dator oberoende var du befinner dig.

Styrningen mäter undertryck, förbränningstemperatur och rökgastemperatur och justerar med hjälp av dessa parametrar matningen av pellets för att ge en optimal förbränning oberoende av pelletssort och storlek.

Den nyutvecklade brännarkoppen ger extremt goda rökgasvärden med mycket hög verkningsgrad och minimala utsläpp av koloxid, oförbrända kolväten och partiklar. Kaminen klarar med mycket bred marginal de krav som ställs i det nya Ekodesign-direktivet.

Med eller utan skorsten?

Finns det ingen skorsten i huset kan du välja att installera Mysinge helt utan en traditionell skorsten. Lösningen kallas KMP Drag och är en patenterad fläktstyrd rökgaskanal som går rakt ut genom väggen. Även anslutningen till en traditionell skorsten, ny eller gammal, är mycket smidig då endast ett handgrepp skiljer anslutning uppåt från bakåt.

Du kan naturligtvis även ansluta kaminen till en befintlig eller ny skorsten om kaminen inte kan placeras vid en yttervägg.

Tre stenalternativ

Mysinge kan beställas med tre olika stenalternativ:


Öländsk kalksten

Jämtländsk kalksten

Gjuten betong