Skip to content

Sol

Om Sol

De senaste 30 åren har solenergi utvecklingen gått rekordsnabbt. Speciellt i Sverige där vi ligger långt framme i tekniken att ta tillvara på solens energigivande strålar.

Idag är solfångarna enkla, effektiva och lätta att applicera på husens tak och väggar. Verkningsgraden, d v s den mängd energi vi kan ta tillvara, har också ökat i takt med att erfarenheterna spridits sig och nya material kommit till användning.

Idag får vi ut mycket mer energi per kvadratmeter – solfångarna är hälften så stora men ger dubelt så mycket effekt. Däremot kan vi inte göra något åt antalet soltimmar – med vårt nordliga läge behövs fortfarande ett energitillskott under de mörkaste månaderna.

Kombinationen sol och värmepellets är därför det bästa alternativet för den som vill ha värme som består av 100% förnybar energi.

Solvärme är ”miljövänligt”, det vill säga att den ger mycket liten miljöpåverkan, det går åt lite energi för att tillverka solfångare i förhållande till den energi som erhålls under en solfångares livslängd och de flesta solfångare innehåller material som återvinns. Solinstrålningen finns överallt och är gratis (svår/omöjlig att lägga ägaranspråk på).

Solvärme lönar sig i längden, man vet vad den kostar (påverkas inte av energiprisändringar) och när solvärmeanläggningen är avbetalad är energin i princip gratis!