Skip to content

Solpaneler

Om solceller

Förenklat kan man säga att det finns två typer av solcellsmoduler, den mest förekommande är den polykristallina solcellen. Den har en något lägre effekt än den monokristallina solcellen men kostar samtidigt mindre vilket ger en bättre totalekonomi sett till kostnad per watt som är beräkningsmodellen. De gånger monokristallinpaneler exempelvis är bäst är vid små takytor där vikten av att uppnå en totaleffekt är större än totalekonomin över livscykeln. Det är lätt att se skillnad på Mono respektive Polymoduler, Polykristallinpaneler har en blåaktig ton medan en Monokristallinpanel är helt svart. Så det estetiska är ju också.

En solcellspanel oavsett om den är av monokristallin eller polykristallintyp producerar elektricitet från solens instrålning via kiselelement som genererar likström. Eftersom alla hushåll och elnät använder växelström behövs en inverter som omvandlar likström till växelström och strömmen som panelen skapar kan sedan användas antingen direkt i fastigheten när behov finns eller skickas ut i nätet när det finns överskott i produktionen. Givetvis sker detta helt automatiskt utan något som helst behov av övervakning. Det är även möjligt att använda likströmmen till att ladda batterier för att driva system som är utanför nätet. Med dagens LED-belysning och annan 12V-teknik är det möjligt att få många funktioner fullt fungerande i system som är utanför nätet eller ”Off grid” som de kallas.

Livslängden på en solcellspanel är 30-40 år och kräver ingen service eller något underhåll, det är helt enkelt en investering som görs med en kostnadsfri avkastning under en mycket lång tid. Panelens verkningsgrad är så hög som 80% efter 25 år. Solcellstekniken är ny för allmänheten men har funnits i mer än femtio år där kanske ett av de tidigast uppmärksammade användningsområdena var att driva satelliters elbehov.

Några saker att tänka på:

  • Hur stor solcellsanläggning behöver du? Vill du minska din elförbrukning på sommarhalvåret eller har du ett bra elavtal och tänker sälja så mycket solel som det bara går. Generellt kan man säga att installerar du solceller som har en Wp på en kW kommer den att leverera ungefär 1000 kWh ström. Bor du i mörkaste skogen kanske siffran är 950 bor du vid kusten 1030 kWh. En kvm polykristallin modul genererar 150-160 kWh/år om 5000 kWh är lämpligt för ditt hushåll behöver du montera ungefär 32 kvm.