Skip to content

Ved

Om Ved

Eldning med ved eller andra biobränslen använder ett förnyelsebart energislag som är miljövänligt och som samtidigt bidrar till en bra resurshushållning!

Men det finns också risker. Alltför många, ja kanske de flesta, vedeldade villapannor lämnar idag väsentliga miljöstörningar och brandrisker. Vedeldningen ökar i våra småhus områden. Att elda på rätt sätt är en konst. Det handlar om att skydda hälsan och miljön och samtidigt upprätthålla goda relationer till grannarna.

Vid dålig förbränning av ved bildas ämnen, som är skadliga för både hälsan och miljön. Dessa luftföroreningar är ett hälsoproblem för alla boende i området, och direkta hälsobesvär drabbar framför allt människor som har astma eller problem med andningen.

En panna, eller kamin, som eldas på kan ”förstöra” luften för ett helt område. Detta gäller både miljögodkända och äldre modeller av braskaminer. Den som har en kombipanna och vill byta till en vedpanna ska välja att installera en miljögodkänd sådan. Den har en mycket bättre förbränning och ger mindre luftföroreningar.

Den som redan har en vedpanna kan installera en ackumulatortank eller en pelletsbrännare. Ett bra alternativ till ved är att elda med pellets.

Biomontage tillhandahåller vedpannor , ackumulatortankar , pelletspannor , pelletsbrännare , pelletskaminer , solfångare och tillhörande kringutrustning som uppfyller de krav och fastställda normer som kravs för miljövänlig eldning.

KMP Drag – Skorstensfri pelletskamin!

Har du direktverkande el och saknar vattenburet system?

Här är pelletskaminen ett alternativ! Den täcker större delen av en normalstor villas värmebehov och kan därför antingen fungera som huvudsaklig värmekälla eller komplettera nuvarande uppvärmning. Behåll elradiatorerna som komplement i rummen längst bort och som reserv i övriga huset.


 

Frågor & Svar:

  • Olika trädslag har olika fördelar. Lövträd ger generellt mer energi än vad barrträd gör men även på olika lövträd kan det skilja så mycket som 30% på tex Björk och Al. Eldar du ek i din vedpanna bör den torkas under minst 2 år och blandas med annan ved pga att det innehåller mycket garvsyra vilket kan skada din vedpanna. Viktigt att tänka på är att all ved man eldar i sin vedpanna måste vara torr. Färsk ved har en fukthalt på 50-60%. När den eldas i en vedpanna bör den vara mellan 15-25% vilket den normalt är efter 8-18 månader. Förvara gärna veden i pannrummet någon vecka innan eldning för att få den extra torr.