Skip to content

Solfångare

Om solceller

  • Solvärme är miljövänligt och ger gratis energi. Solinstrålningen finns överallt och är gratis (svår/omöjlig att lägga ägaranspråk på). Solvärme lönar sig i längden, man vet vad den kostar (påverkas inte av energiprisändringar) och när solvärmeanläggningen är avbetalad är energin i princip gratis!