Skip to content

Villa

Villa

Nu finns teknik som gör att bioenergi på allvar kan ta upp konkurrensen med värmepumparna som den populäraste värmekällan.

Dagens pelletspannor som är helautomatiska ställer själva in optimal förbränning. De känner av och rengör brännaren automatiskt, sotar rökgasvägarna och ser till att aska och sot hamnar i en extern behållare. Kompletterat med dagens solfångare blir det allra bäst – då behöver pannan inte eldas på sommaren för tappvarmvatten.

Kostnaden att installera helautomatiska pelletspannor kompletterade med solfångare (för gratis varmvattenproduktion sommartid) är helt jämförbar med kostnaden för att installera en bergvämepump – och då har man bioenergi och sol som energibärare istället för el.

 

KMP Drag – Skorstensfri pelletskamin!

Har du direktverkande el och saknar vattenburet system?

Här är pelletskaminen ett alternativ! Den täcker större delen av en normalstor villas värmebehov och kan därför antingen fungera som huvudsaklig värmekälla eller komplettera nuvarande uppvärmning. Behåll elradiatorerna som komplement i rummen längst bort och som reserv i övriga huset.