Solfångare
Kontakta oss
Solvärme är miljövänligt och ger gratis energi. Solinstrålningen finns överallt och är gratis (svår/omöjlig att lägga ägaranspråk på). Solvärme lönar sig i längden, man vet vad den kostar (påverkas inte av energiprisändringar) och när solvärmeanläggningen är avbetalad är energin i princip gratis!
Om du installerar solfångare är du nästan oberoende av annan energi under 4-6 månader om året. Som komplement till andra energikällor är det optimalt då solvärmen är som bäst då t.ex. en värmepanna har som sämst verkningsgrad. Antag att du använder 2 000 kWh för varmvatten under sommarhalvåret och har en panna som har 50% verkningsgrad. Med en solvärmeanläggning får du 2 000 kWh varmvatten, men sparar 4 000 kWh! En europeisk högkvalitativ solfångare har en livslängd på 30-40 år och hinner då betala av sig flera gånger om. De stigande energipriserna gör att pay off tiden förkortas ytterliggare. Våra solfångare finns i drift hos tusentals nöjda kunder i Sverige sedan 30 år tillbaka. Solvärme lönar sig alltid, både i plånboken och för miljön.
Ett solvärmesystem består normalt sett av solfångare, systempaket(pump,styrning mm) och ackumulatortank. I solfångaren omvandlas solinstrålningen till värme. Solfångarkretsen är en sluten krets med en frostsäker värmebärare (glykolblandning). När temperaturen är högre i solfångren än i ackumulatortanken pumpas värmen ner till tanken där glykolen växlar av värmen. För att få en bra växling så man tar tillvara på solvärmen och då är funktionen och uppbyggnaden på ackumulatortanken mycket viktig!
Det finns idag ett ganska stort utbud av solfångare i Sverige. Solvärmebraschen har växt fort och med det kommer också många oseriösa leverantörer. Solfångare är en långsiktigt investering för dig så se till att du köper en produkt med högsta kvalitet av en leverantör som varit på marknaden länge. I solvärmesystemet är ackumulatortanken och komponenter runt om den lika viktiga som solfångaren!
Det är egentligen inte så svårt att förstå logiken i val av solfångare, det viktigaste är att man köper en solpanel med hög kvalitet och med ett högt energiutbyte per panel till en rimlig kostnad. Effecta ST2 är en vidareutveckling på Sveriges första serietillverkade och den mest beprövade solfångaren i Sverige, Effecta ST. Effecta VAC är Sveriges effektivaste och europas mest sålda vakuumsolfångare, det är en u-pipe solfångare med reflektorplåt. Den är uppbyggd med samma teknik som en plan solfångare men absorbatorn är inbyggd i ett glasrör med en reflektorplåt runt om som centrerar in energin mot röret. Detta gör att man får ut mer energi per panel. Valet av panel beror bla på tillgängliga ytor och på estetiska skäl. Alla Effectas solfångare har en livslängd på över 30år vilket gör alla alternativ till ett tryggt val.
Solfångarna bör placeras lutade och riktade mot söder, till exempel på ett lutande södertak. För att få ut så mycket energi som möjligt under 1 år ska solfångarna placeras i söder och 45 gr lutning. Men med en lutning från 25-60 gr inom syd-ost till syd-väst så påverkas inte energiutbytet mer än 1-10%. Ska man lägga paneler i sämre läge t.ex öst eller väst bör man kompensera med några extra m2 solfångare.
Eftersom solfångare ger mest värme under sommarhalvåret så tittar man mer efter varmvattenbehovet än värme behovet. Finns det idag en befintlig ackumulatortank så behöver man även ta hänsyn till volymen på den. I en villa har man ungefär 75-125 liter ackumulatortank / m2 solfångare. En standard anläggning för villa kan vara allt från 300-1000 liter ackumulatortank och 3-12m2 solfångare.
Solvärmesystemet är igång året runt och leverar energi även ljusa dagar på vintern. Soltimmarna under vinterhalvåret är dock betydligt färre än under sommaren samtidigt som energiåtgången i huset är stort. Med en bra skiktning i ackumulatoranken kan solvärmen börja jobba tidigt även om man värmer tanken med annan värmekälla.
Om man dimensionerar och installerar anlägningen rätt så ska det inte hända ofta att man får så mycket värme från solfångarna att anlägningen står still. Men om man t.ex är bortrest finns en risk att systemet blir för varmt om inget varmvatten används i villan. Solfångarkretsen är en sluten krets med expansionskärl som tar hand om det övertryck som blir vid eventuella stillestånd pga överhettning. Detta är inget farligt men om det sker väldigt ofta kan man bli tvungen att byta vätska i systemet eftersom frys-skyddet slits.
Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss, Klicka här.